Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín

Školní jídelna
Vedoucí ŠJ a ŠV Komenského: Vladimíra Cviková

Adresa: Český Těšín, Komenského 607/3

Kontakt: 558 746 503, 725 881 368

E-mail: cvikova@masarykovazsms.cz
             info@masarykovazsms.czJídelna zajišťuje stravování pro zaměstnance Masarykovy ZŠ a MŠ Český Těšín, děti Firemní mateřské školy, žáky ZŠ Komenského a cizí strávníky. 


Výdej obědů pro cizí strávníky: 
denně - až do odvolání 10:45 - 11:00, 13:45 - 14:00

Výdej obědů pro žáky ZŠ Komenského a zaměstnance Masarykovy ZŠ a  MŠ Český Těšín: 
denně - až do odvolání dle rozpisu jednotlivých tříd

ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA.


Přihlašování a odhlašování obědů 

- lze provést nejpozději den předem do 13:00 a to osobně nebo telefonicky. 

Platba stravného

- v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJK a ŠJV a to vždy od 20. dne předcházejícího měsíce a nejpozději první den daného měsíce v době od 7:00 do 8:00. Platba za stravu musí být provedena vždy den předem do 14:00.

Změna výběru obědů 

- se provádí 2 dny předem do 12:00. Chce-li strávník změnit výběr pondělního obědu, musí provést změnu již ve čtvrtek do 12:00.
- bude-li objednáno méně než 20 obědů z nabídky číslo 2, bude se vařit pouze nabídka č.1.
- změnu výběru můžete provést na www.estrava.cz

NÁVOD:

Nezapomeňte změnu vždy uložit.


Nárok na dotovanou stravu má pouze žák/dítě, který/é je v daný den ve škole/školce, případně žák/dítě v první den nepřítomnosti ve škole/školce. Ostatní dny vzniká povinnost odhlásit stravování daného žáka/dítěte, a to nejpozději den předem do 13:00 h. V případě, že na tyto dny nebude stravování žáka/dítěte odhlášeno, jedná se o nedotovanou stravu a strávník je povinen uhradit režijní náklady ve výši  36,- Kč. 

V době nepřítomnosti žáka ve škole/školce je možnost vyzvednutí jeho stravy (dotované, či nedotované) do jídlonosičů v určené době (viz. výše). Takto odebraná strava je určena k okamžité spotřebě dle § 37, odst. 4 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, a není možno ji uchovávat a skladovat.(76 kb)


Kontaktujte nás