Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín

Aktuality

(1022 kb)
- http://www.msmt.cz/file/52773_1_1/download/

(1072 kb)
- http://www.msmt.cz/file/52770_1_1/download/
(15 kb)
- Toto opatření se týká dětí, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil.

(15 kb)
- V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření určuje hejtman Moravskoslezského kraje s účinností od 17. března 2020 školy/školská zařízení a další organizaci (dále jen zařízení), ve kterých budou pe

 

   

 
 
Kontaktujte nás