Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín

Školní družiny

 
ŠKOLNÍ DRUŽINA STANISLAVICE
(ŠDS)

Vedoucí ŠD: Mgr. Alena Kašíková

Kontakt: 725 881 369

Email: kasikova@masarykovazsms.cz

Adresa: Český Těšín-Stanislavice, Albrechtická 84


Počet účastníků: 20

Počet oddělení: 1Vychovatelka: p. Martina Adámková, Mgr. Alan Ptak

Kontakt ŠD:  607 556 729


Provoz:

ranní :   po-pá  6:00 - 7:30

odpolední: po-pá 11:35 - 16:00

ŠKOLNÍ DRUŽINA SLOVENSKÁ
(ŠDSL)


Vedoucí ŠD: Mgr. Šárka Klímová

Kontakt: 725 881 370

Email: klimova@masarykovazsms.cz

Adresa: Český Těšín-Svibice, Slovenská 1


Počet účastníků: 30

Počet oddělení: 2 1. oddělení pro účastníky ZŠK, vychovatel Mgr. Alan Ptak,       tel. 728 165 316

Provoz:odpolední: po-pá 14:00 - 16:30


2. oddělení pouze pro účastníky s těžkým zdr. postižením, vychovatelka p. Monika Plavecká, tel. 722  293 470

Provoz: odpolední: po, st, čt, pá 11:40 - 15:30, út 12:35 - 15:30ŠKOLNÍ DRUŽINA KOMENSKÉHO
(ŠDK)
Vedoucí ŠD: Mgr. Danuše Krainová, SZŘ

Kontakt: 724 928 699

Email: krainova@masarykovazsms.cz

Adresa: Český Těšín, Komenského 1910Počet účastníků: 140

Počet oddělení: 5Provoz:

ranní: 6:00 - 7:35

odpolední: 11:30 - 17:001.oddělení Šikulky, vychovatelka Bc. Ester Vítová,                    tel. 721 892 029.   

2.oddělení Lvíčata, vychovatelka p.Silvie Siudová,                    tel. 725 881 375.   

3.oddělení Smajlíci, vychovatelka p.Dagmar Daňhelová,               tel. 606 949 103.   

4.oddělení Klubáci, vychovatelka p.Monika Waszková,              tel.721 818 072.   

5.oddělení Broučci,vychovatelka Bc.Dominika Veselá,              tel.607 227 649.   


 
 
 
 
  
Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům naší organizace – účastníkům zájmového vzdělávání přihlášeným zejména k pravidelné denní docházce.Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně. Účastníci školní družiny jsou přijímáni k účasti v zájmovém vzdělávání vždy na jeden školní rok.

O přijetí či nepřijetí účastníků k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné písemné přihlášky podané ve dni určeném pro zápis účastníků do školní družiny. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníků družiny. Platnost písemné přihlášky (zápisního lístku) je zpravidla stanovena na jeden školní rok.

Pracoviště školní družiny a stanovený počet účastníků zájmového vzdělávání ve školní družině: 

Komenského 1910, 73701 Český Těšín .......................... 140 účastníků

Albrechtická 84, 735 62 Český Těšín - Stanislavice ..............20 účastníků

Slovenská 1, 737 01 Český Těšín ........................................ 30 účastníků

Účastníci pravidelné denní docházky se zařazují do jednotlivých oddělení na jednotlivých pracovištích organizace, kdy počty přítomných žáků se během dne mění v závislosti na jejich příchodech a odchodech, stanovených v dohodě se zákonnými zástupci žáků.

Účastníci přicházejí a odcházejí do družiny na základě požadavku zákonného zástupce uvedeného v „Evidenčním listě". Odchylky od docházky účastníka a odchod účastníka z družiny v doprovodu jiné osoby než je uvedeno v osobním listě sdělí zákonný zástupce písemně – uvolnění účastníka ze školní družiny. Telefonické žádosti zákonných zástupců o uvolnění nebude  vyhověno.

Účastníka školní družiny lze v průběhu školního roku  odhlásit pouze písemným oznámením zákonnými zástupci na sekretariátě školy.Úplata za školské služby ve školní družině je stanovena ve výši 150,- Kč měsíčně na 1 zapsané dítě.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne příslušného kalendářního měsíce. Úplata může být hrazena bezhotovostním stykem, a to převodem úplaty na účet školy č. 1721667379/0800, variabilní symbol přiděluje vychovatel daného oddělení ŠD.Úplata může být hrazena zákonnými zástupci účastníků hotově oproti příjmovému pokladnímu dokladu do pokladny školy, která je umístěna v budově ZŠ Komenského, a to v úřední hodiny - viz Sekretariát.


Mgr. Michal Nešporek, ředitel Kontaktujte nás