Masarykova ZŠ a MŠ Komenského Český Těšín

Školní družiny

 
ŠKOLNÍ DRUŽINA STANISLAVICE
(ŠDS)

Vedoucí ŠD: Mgr. Alena Kašíková


Kontakt: 725 881 369

Adresa: Český Těšín-Stanislavice, Albrechtická 84


Počet účastníků: 20

Počet oddělení: 1

Vychovatelka: p. Martina Adámková, tel. 607 556 729


Provoz:

ranní :   po 6:15 - 7:20, út-pá  6:20 - 7:20

odpolední: po, st, čt, pá 11:35 - 15:30, út 11:35 - 14:30

ŠKOLNÍ DRUŽINA SLOVENSKÁ
(ŠDSL)


Vedoucí ŠD: Mgr. Šárka Klímová


Kontakt: 725 881 370

Adresa: Český Těšín-Svibice, Slovenská 1


Počet účastníků: 30


Počet oddělení: 2 

1. oddělení pro účastníky ZŠK, vychovatel Mgr. Alan Ptak, tel. 606 948 950

2. oddělení pouze pro účastníky s těžkým zdr. postižením, vychovatelka p. Veronika Tobolová, tel. 722  293 470


Provoz:


odpolední: po-pá 14:00 - 16:30

ŠKOLNÍ DRUŽINA KOMENSKÉHO
(ŠDK)
Vedoucí ŠD: Mgr. Danuše Krainová, SZŘ

Kontakt: 724 928 699

Adresa: Český Těšín, Komenského 1910


Provoz:

ranní: 6:00 - 7:35

odpolední: 11:30 - 17:00


Počet účastníků: 140


Počet oddělení: 5


1.oddělení Šikulky, vychovatelka p.Alena Lokajíčková, tel. 721 892 0292.   

2.oddělení Lvíčata, vychovatelka p.Silvie Siudová, tel. 725 881 3753.   

3.oddělení Smajlíci, vychovatelka p.Dagmar Daňhelová, tel. 606 949 1034.   

4.oddělení Klubáci, vychovatel Bc.Tomáš Pavelek, tel.721 818 0725.   

5.oddělení Broučci, vychovatel Bc.Jan Wlosok, tel.607 227 649.


 
 
 
 
  
Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům naší organizace – účastníkům zájmového vzdělávání přihlášeným zejména k pravidelné denní docházce.Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně.

Účastníci školní družiny jsou přijímáni k účasti v zájmovém vzdělávání vždy na jeden školní rok. O přijetí či nepřijetí účastníků k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné písemné přihlášky podané ve dni určeném pro zápis účastníků do školní družiny. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníků družiny. Platnost písemné přihlášky (zápisního lístku) je zpravidla stanovena na jeden školní rok.

Účastníci přicházejí a odcházejí do družiny na základě požadavku zákonného zástupce uvedeného v „Osobním listě". Odchylky od docházky účastníka a odchod účastníka z družiny v doprovodu jiné osoby než je uvedeno v osobním listě sdělí zákonný zástupce písemně – uvolnění účastníka ze školní družiny. Telefonické žádosti zákonných zástupců o uvolnění nebude  vyhověno.

Účastníka školní družiny lze v průběhu školního roku  odhlásit pouze písemným oznámením zákonnými zástupci na sekretariátě školy. 

Úplata za školské služby ve školní družině je stanovena ve výši 150,- Kč měsíčně na 1 zapsané dítě. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne příslušného kalendářního měsíce.

Úplata může být hrazena bezhotovostním stykem, a to převodem úplaty na účet školy č. 1721667379/0800, variabilní symbol přiděluje vychovatel daného oddělení ŠD.

Úplata může být hrazena zákonnými zástupci účastníků hotově oproti příjmovému pokladnímu dokladu do pokladny školy, která je umístěna v budově ZŠ Komenského, a to v úřední hodiny - viz. Sekretariát

 Mgr. Michal Nešporek, ředitel 


Kontaktujte nás