Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín

Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín

Komenského 607/3
737 01 Český Těšín

e-mail: info@masarykovazsms.cz
tel/fax 558 746 409, 722 497 142 
bankovní spojení 1721667379/0800
IČ 60784512
datová schránka ID fnepzny


Vedení školy

e-mail: info@masarykovazsms.cz


Mgr. Michal Nešporek                       
ředitel                  558 746 409, 721 075 364               nesporek@masarykovazsms.cz dveře č. 52 
Mgr. Danuše Krainová statutární zástupce ředitele  724 928 699  krainova@masarykovazsms.cz dveře č. 72
Mgr. Taťána Pindejová zástupce ředitele 602 305 769  pindejova@masarykovazsms.cz dveře č. 71

Širší vedení školy

e-mail: info@masarykovazsms.cz

 Mgr. Šárka Klímová vedoucí ZŠ Slovenská  725 881 370           klimova@masarykovazsms.cz  
 Mgr. Alena Kašíková vedoucí ZŠ a MŠ Stanislavice  725 881 369 kasikova@masarykovazsms.cz   
 Mgr. Andrea Štemberková              vedoucí Firemní MŠ 725 881 373 stemberkova@masarykovazsms.cz   
 p. Petra Bosáková vedoucí MŠ Akátová  702 112 937 bosakova@masarykovazsms.cz   
 p. Iveta Bocková vedoucí MŠ Frýdecká  725 050 855 bockova@masarykovazsms.cz   
 p. Blanka Klegová vedoucí MŠ Horní Žukov  725 881 371 klegova@masarykovazsms.cz   
 p. Vladimíra Cviková vedoucí ŠJ a ŠV Komenského  725 881 368 cvikova@masarykovazsms.cz  dveře č. 27 
 p. Kateřina Lokajíčková vedoucí úklidu ZŠ Komenského  725 881 374  lokajickovak@masarykovazsms.cz dveře č. 119 

Sekretariát školy

e-mail: info@masarykovazsms.cz


Mgr. Anna Hamroziová                                
personalistka, pokladní 558 746 409
722 497 142
info@masarykovazsms.cz dveře č. 53
p. Lenka Fiačanová               rozpočtář 722 969 885 info@masarykovazsms.cz dveře č. 54
p. Lenka Kuliková účetní 558 740 531 info@masarykovazsms.cz dveře č. 54

p. Alžběta Puczoková                                            
administrativní a spisový pracovník, referent majetkové správy 558 746 409            722 497 142             info@masarykovazsms.cz dveře č. 53

Registrace úrazů pro ČŠI


Mgr. Alena Ministrová 724 998 887 ministrova@masarykovazsms.cz dveře č. 211

Školní poradenské centrum


Mgr. Iveta Franková kariérový a výchovný poradce 558 740 532, 728 257 787 frankovai@masarykovazsms.cz dveře č. 211
Bc. Iveta Cyprichová školní metodik prevence 558 740 532 cyprichova@masarykovazsms.cz dveře č. 211
Mgr. Vladimíra Znamenáková školní speciální pedagog 602 654 252, 558 740 532 znamenakova@masarykovazsms.cz dveře č. 50
Mgr. Monika Madziová školní psycholog 603 773 397 madziova@masarykovazsms.cz dveře č. 29

Třídní učitelé


1.A Mgr. Jana Szkutková 721 383 077 szkutkova@masarykovazsms.cz kabinet č. 47
1.B Mgr. Lenka Vestková 721 383 077 vestkova@masarykovazsms.cz kabinet č. 47
2.A Mgr. Jana Pavlicová 721 383 567 pavlicova@masarykovazsms.cz kabinet č. 70
2.B Mgr. Xenie Sikorová 721 383 567 sikorova@masarykovazsms.cz kabinet č. 70
3.A Mgr. Kateřina Volková 721 383 077 volkova@masarykovazsms.cz kabinet č. 47
3.B Mgr. Romana Kroliczková 721 383 567 kroliczkova@masarykovazsms.cz kabinet č. 70
3.C Mgr. Marianna Karpetová 723 829 842 karpetova@masarykovazsms.cz kabinet č. 202
4.A Mgr. Taťána Čiaková 720 437 661 ciakova@masarykovazsms.cz kabinet č.38, ŠD
4.B Mgr. Zdeňka Michalíková 721 383 567 michalikova@masarykovazsms.cz kabinet č. 70
4.C Mgr. Alena Kašíková 725 881 369 kasikova@masarykovazsms.cz ZŠ Stanislavice
5.A Mgr. Karina Stavarská 722 733 789 stavarska@masarykovazsms.cz kabinet č. 69
5.B Mgr. Marie Blahutová 722 733 789 blahutova@masarykovazsms.cz kabinet č. 69
5.C Mgr. Lenka Syrová 721 383 077 syrova@masarykovazsms.cz kabinet č. 47
6.A Mgr. Jaroslava Klapsiová 607 335 490 klapsiova@masarykovazsms.cz kabinet č. 230
6.B Mgr. Michal Sojčák 607 335 490 sojcak@masarykovazsms.cz kabinet č. 230
6.C Ing. Mlada Pawliková 723 829 650 pawlikova@masarykovazsms.cz kabinet č. 208
4.D Mgr. Šárka Klímová 725 881 370 klimova@masarykovazsms.cz ZŠ Slovenská
7.A Mgr. Zwyrtek Mateusz 723 829 650 zwyrtek@masarykovazsms.cz kabinet č. 208
7.B Mgr. Soňa Mikulová 607 809 867 mikulova@masarykovazsms.cz kabinet č. 210
8.A Mgr. Jana Sporyszová 723 829 629 sporyszova@masarykovazsms.cz kabinet č. 221
8.B Mgr. Jan Wlosok 607 335 490 wlosok@masarykovazsms.cz kabinet č. 230
8.C Mgr. Buryová Eva 723 829 842 buryova@masarykovazsms.cz kabinet č. 202
9.A Mgr. Anna Káňová 723 829 629 kanova@masarykovazsms.cz kabinet č. 221
9.B Mgr. Lukáš Zielina 607 335 490 zielina@masarykovazsms.cz kabinet č. 230
9.C Mgr. Michaela Poštulková 607 335 490 postulkova@masarykovazsms.cz kabinet č. 230
9.D Mgr. Iveta Franková 558 740 532, 728 257 787 frankovai@masarykovazsms.cz dveře č. 211
10.A Mgr. Denisa Prunnerová 722 293 470 prunnerova@masarykovazsms.cz ZŠ Slovenská

Učitelé


Mgr. Alena Ministrová 722 733 789 ministrova@masarykovazsms.cz dveře č. 69
Mgr. Miroslava Sobotová 722 733 789 sobotova@masarykovazsms.cz dveře č. 69
Mgr. Jana Peterková 721 383 567 peterkova@masarykovazsms.cz dveře č. 70
Mgr. Monika Čanecká 720 437 661 canecka@masarykovazsms.cz dveře č. 39, ŠD
Mgr. Michaela Szotkovská 722 293 470 szotkovska@masarykovazsms.cz ZŠ Slovenská
Mgr. Czyžová Monika 723 829 842 czyzova@masarykovazsms.cz dveře č. 202
Mgr. Jarmila Fraňková 723 829 629 frankovaj@masarykovazsms.cz dveře č. 221
Bc. Iveta Cyprichová 558 740 532 cyprichova@masarykovazsms.cz dveře č. 211
Mgr. Martin Siuda 607 335 490 siuda@masarykovazsms.cz dveře č. 230
Mgr. Tereza Lasztowková 723 829 629 lasztowkova@masarykovazsms.cz dveře č. 221
Mgr. Věra Jursová 723 829 629 jursova@masarykovazsms.cz dveře č. 221
Mgr. Lenka Grygová 723 829 842 grygova@masarykovazsms.cz dveře č. 202
Mgr. Marcoňová Hana 723 829 650 marconova@masarykovazsms.cz dveře č. 208
RNDr. Alena Recmanová 723 829 650 recmanova@masarykovazsms.cz dveře č. 208
Mgr. Danica Lokajíčková 607 809 867 lokajickovad@masarykovazsms.cz dveře č. 205

Asistenti pedagoga


MgA. Tomala David 721 383 077 tomala@masarykovazsms.cz dveře č. 47
p. Rákoczy Kateřina 721 383 077 rakoczy@masarykovazsms.cz dveře č. 47
p. Tomisová Žaneta 722 733 789 tomisova@masarykovazsms.cz dveře č. 69
p. Padyšáková Blažena 722 733 789 padysakova@masarykovazsms.cz dveře č. 69
p. Oklešťková Jaromíra 721 383 567 oklestkova@masarykovazsms.cz dveře č. 70
p. Kočovská Pavlína 607 809 867 kocovska@masarykovazsms.cz dveře č. 205
p. Jaworská Michaela 607 809 867 jaworska@masarykovazsms.cz dveře č.205
p. Wrublová Marie 720 437 661 wrublova@masarykovazsms.cz dveře č. 39, ŠD
p. Metličková Milada 721 383 567 metlickova@masarykovazsms.cz dveře č. 205
p. Hrivňáková Nikola 607 809 867 hrivnakova@masarykovazsms.cz dveře č. 216
p. Přikrylová Renata  722 293 470 prikrylova@masarykovazsms.cz ZŠ Slovenská
p. Hyrniková Dagmar  722 293 470 hyrnikova@masarykovazsms.cz ZŠ Slovenská
p. Przybylová Karin  722 293 470 przybylova@masarykovazsms.cz ZŠ Slovenská

p.  Pnioková Magda                  607 556 729       pniokova@masarykovazsms.cz                  ZŠ StanislaviceŠkolní družiny


Mgr. Danuše Krainová vedoucí ŠD Komenského 724 928 699 krainova@masarykovazsms.cz
p. Monika Waszková odd. Klubáci 721 818 072 waszkova@masarykovazsms.cz
p. Růžena Tichavská odd. Šikulky 721 892 029 tichavska@masarykovazsms.cz
p. Sylvie Siudová odd. Lvíčata 721 383 567 siudova@masarykovazsms.cz
p. Dagmar Daňhelová odd. Smajlíci 606 949 103 danhelova@masarykovazsms.cz
Bc. Dominika Veselá odd. Broučci 607 887 649 vesela@masarykovazsms.cz
p. Dagmar Daňhelová odd. Smajlíci 606 949 103 danhelova@masarykovazsms.cz
Bc. Dominika Veselá odd. Broučci 607 887 649 vesela@masarykovazsms.cz

Mgr. Alena Kašíková vedoucí ŠD Stanislavice 725 881 369 kasikova@masarykovazsms.cz
p. Martina Adámková ŠD Stanislavice 607 556 729 adamkova@masarykovazsms.cz

Mgr. Šárka Klímová vedoucí ŠD Slovenská 725 881 370 klimova@masarykovazsms.cz
Mgr. Monika Čanecká ŠD Slovenská 722 293 470 canecka@masarykovazsms.cz
Bc. Simona Bobková ŠD Slovenská 722 293 470 bobkova@masarykovazsms.cz

Mateřské školy


Mgr. Andrea Štemberková vedoucí Firemní MŠ 725 881 373 stemberkova@masarykovazsms.cz
Bc. Alžběta Křížová učitelka 734 523 458 krizova@masarykovazsms.cz

p. Petra Bosáková vedoucí MŠ Akátová 702 112 937 bosakova@masarykovazsms.cz
p. Monika Kučerová učitelka 722 465 189 kucerova@masarykovazsms.cz
p. Šárka Kubíková učitelka 607 515 871 kubikova@masarykovazsms.cz
p. Olga Pokrývková učitelka 607 515 871 pokryvkova@masarykovazsms.cz
p. Růžena Tichavská asistent pedagoga 607 515 871 tichavska@masarykovazsms.cz

p. Iveta Bocková vedoucí MŠ Frýdecká 725 050 855 bockova@masarykovazsms.cz
p. Irma Sengerová učitelka 725 050 845 sengerova@masarykovazsms.cz

p. Blanka Klegová vedoucí MŠ Horní Žukov 725 881 371 klegova@masarykovazsms.cz
Bc. Michelle Füriová učitelka 558 748 018 furiova@masarykovazsms.cz

Mgr. Alena Kašíková vedoucí MŠ Stanislavice 725 881 369 kasikova@masarykovazsms.cz
p. Jana Pavelková učitelka 607 515 873 pavelkova@masarykovazsms.cz
p. Markéta Kolková učitelka 607 515 873 kolkova@masarykovazsms.cz


Kontaktujte nás