Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín

Datové formáty

Přehled dalších datových formátů obsažených v datové zprávě.

Datovými formáty přípustnými pro datové zprávy dodávané do datové schránky jsou: 

POVINNÉ (§23 vyhl. 259/2012 Sb.):
- PDF/A,
- PNG,
- TIF/TIFF, revize 6 - nekomprimovaný
- JPEG/JFIF
- MPEG-2
- MPEG-1
- GIF,
- MP2
- MP3
- WAW,
- PCM
- XML
- ISDOC
- DTD

NEPOVINNÉ: např. PDF (nižší verze než PDF/A), DOC, DOCX, XLS…
Kontaktujte nás